Služby, které nabízíme?

Zde najdete kompletní seznam nabízených služeb. Pokud jste nenašli co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

Jádrové vrtání

Hlavní výhody jádrového vrtání železobetonu s chlazením vodou

 • vysoce přesné řezy a vrty dostatečné úpravy
 • pouze minimální odstraněný materiál
 • vrtání ve stropech, stěnách a podlahách bez otřesů a vibrací
 • malá hlučnost a prašnost, chladící vodu lze odsávat

Jádrové vrtání

Jádrové vrtání

specializujeme se na provádění jádrových vrtů stavebními konstrukcemi jako např. beton, železobeton, cihlové zdivo smíšené zdivo, kámen, atd. Díky úzké specializaci můžeme nabídnout kvalitní provedení a vysokou časovou flexibilitu.

Parametry vrtání:

 • průměr: 10mm - 500mm
 • délka vrtu: 0mm - 8000m
Díky používání nejvýkonnější a nejmodernější techniky jsme přesnější a rychlejší, a tím výrazně snižujeme Vaše celkové náklady.

Použití jádrového vrtání

 • průchody pro kabelové trubky, kabely, otvory pro ventilátory, pro elektroinstalační krabice, zápustná světla
 • otvory pro instalační trubky na vodu, plyn, chlazení, kanalizační odpadové trubky, vzduchové rozvody
 • otvory pro kotvy (pro výtahy, jeřáby, kolejové dráhy apod.) a pro zalepení dodatečných výztuží
 • vrtání otvorů až do průměru 500mm ve vyztuženém betonu a různých typech kamene.
 • otvory pro trubky, kabely, ventilátory, sloupky, vzduchotechniku, atd.
 • vrtání velkých průměrů, například revizní otvory
 • hlubinné vrtání (pro kotvy, do betonových základů, opravné práce)
 • vrtání ve vysoce vyztuženém betonu, například elektrárny, mosty aj.
 • vrtání obkladů, dlažeb bez nevzhledného ulamování těchto materiálů
 • vrtání ve stropech, stěnách a podlahách bez vibrací
 • odběry vzorků
 • otvory pro dopravní značení
 • demoliční práce
 • perforační vrtání pro větší prostupy
 • vrtání žulového kamene pro okrasné sloupky, květináče, náhrobky.

Jádrové vrtání lze provádět ve všech směrech

Jádrové vrtání lze provádět ve svislé i vodorovné rovině, šikmo, kolmo k podlaze i do stropu. Metodou tečného vrtání lze odvrtávat i velmi tlusté stěny.

Naše stroje:

Hilti DD 110

Ruční jádrová vrtačka Hilti DD 110

Hilti DD 150

Ruční jádrová vrtačka Hilti DD 150

Hilti DD 160

Jádrová vrtačka Hilti DD 160 se stativem

Hilti DD 250

Jádrová vrtačka Hilti DD 250 se stativem

Hilti DD 350

Jádrová vrtačka Hilti DD 350 se stativem

Hilti DD WMS 100

Systém recyklace vody DD-WMS 100

Hilti DWP 10

Zařízení pro přívod vody Hilti DWP 10

Hilti DD VP-U

Vývěva Hilti DD VP-U

Řezání stěnovou pilou

Řezání stěnovou pilou

Specializujeme se na řezání betonových a železobetonových konstrukcí. Stěnové pily jsou poháněny elektrickým nebo hydraulickým agregátem a jeho vedení zajišťuje kolejnice, Řezná hlava pily je uchycena na vodící listě, tím je docíleno velice přesného řezu betonu s ocelovými armaturami i s extrémně tvrdými přísadami.
Při použití speciálního kloubového uchycení vodících kolejnic je možno provádět i šikmé řezy. Hloubka řezu až 380 mm.

Použití stěnové pily:

 • řezání betonu, železobetonu
 • řezání stěn, stropů, podlah
 • řezání betonových rour. schodů
 • řezání prostupů pro okna, dveře, inženýrské sítě
 • řezání dilatací na mostech
 • řezání mostních konstrukcí
 • postupné rozřezávání různých betonových prvků apod.
 • postupná a šetrná demolice objektů

Díky používání nejvýkonnější a nejmodernější techniky jsme přesnější a rychlejší, a tím výrazně snižujeme Vaše celkové náklady.

Řezání spár

Řezání spár

Řezání řezačem spár je nejběžněji používaný způsob řezání podlah. Obvykle využívaná metoda na řezání pojízdných povrchů (betonové podlahy, průmyslové podlahy, vozovky). Řezači spár jsme schopni řezat materiály do hloubky až 300 mm.

Obvyklé využití:

 • Řezání průmyslových podlah před jejich částečnou nebo úplnou demontáží.
 • Vyřezávání poškozených podlah.
 • Dodatečné otvory v podlahových konstrukcích.
 • Řezání dilatačních spár v čerstvém betonu.
Řezání ručními pilami

Řezání ručními pilami

Ruční pily používáme na práce menšího rozsahu zejména výřezy otvorů v panelových domech

Použití motorových pil:

 • řezání betonu
 • řezání železobetonu
 • řezání smíšeného zdiva
 • řezání cihelného zdiva
 • řezání dveří
 • řezání oken
 • řezání prostupů pro inženýrské sítě
 • řezání drážek
 • vyřezávání zárubní apod.

Jádrové vrtání lze provádět ve všech směrech

Jádrové vrtání lze provádět ve svislé i vodorovné rovině, šikmo, kolmo k podlaze i do stropu. Metodou tečného vrtání lze odvrtávat i velmi tlusté stěny.

Naše stroje:

Stihl TS 800

Stihl TS 800

Husqvarna K970 Ring

Husqvarna K970 Ring

Husqvarna K 3000

Husqvarna K 3000

Drážkování

Drážkování

Řežeme drážky pro elektrické i další vedení do všech běžných zdicích materiálů včetně panelů.Drážky jsou řezány za sucha za použití vysavačů.

Naše stroje:

Hilti DC-SE 20

Hilti DC-SE 20

Festool DSG-AG 125

Festool DSG-AG 125

Festool DSC-AG 230

Festool DSC-AG 230

Průmyslový vysavač Hilti VC40

Průmyslový vysavač Hilti VC40

Broušení podlah

Příklad použití brusek:

 • před nátěrové broušení betonových povrchů - odstranění cementového šlemu
 • vyrovnání povrchu - odstranění nerovností
 • odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby
 • zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár
 • přebroušení žulové, kameninové, terasové dlažby, leštění
 • vyrovnání povrchu - odstranění nerovností

Broušení podlah

K broušení používáme brusnou soupravu HTC z brusným talířem, který je osazen buď diamantovými segmenty nebo kamenivem.

Broušení, leštění, renovace

S bruskou je možno brousit, leštit za sucha nebo za mokra. Jedna z těchto metod nebo i kombinace je využívána na následující povrchy:

 • beton
 • teracco dlažba
 • cementové teracco
 • epoxidové teracco
 • cementové stěrky
 • přírodní kámen (žula, mramor)
 • dřevo
Frézování podlah

Frézování podlah

Jedná se o frézování frézovacími soupravami s průmyslovými vysavači k zamezení prašnosti. Jako nástroje jsou při frézování používány slinuté karbidy z důvodu jejich dlouhodobé životnosti.

Frézování podlahy je razantní technologie vhodná pro výraznější zásahy do povrchu betonových podlah a slouží k odstraňování nerovností, převýšení, zdrsňování betonů,příprava podkladů podlah, odstraňování stěrek,nátěrů,silničního značení, zbytků podlah.

Naše stroje:

Fréza na beton BEF 201

Fréza na beton BEF 201

Fréza na beton BEF 301

Fréza na beton BEF 301

Průmyslový vysavač Nilfisk 115

Nilfisk ATTIX 115 průmyslový vysavač

Sanace

Sanace

Pracné, pomalé a nehygienické postupy jako otloukání nebo seškrabování starých omítek, vyhlazování podkladu i pohledového betonu ručním nářadím vytlačuje lehké elektrické nářadí – sanační brusky a frézky, schopné až pětiná¬sobně zvýšit produktivitu práce při rekonstrukcích interiéru, zateplování, opravách fasád nebo odstraňování graffiti.

Rotující diamantové brusné kotouče nebo diamantové, tvrdokovové či karbidové kotoučové frézy pracují pod prachotěsnými zvonovitými kryty. Nářadí pracuje ve spojení s průmyslovými vysavači prachu, jejichž silný sací výkon zabraňuje ucpávání a zalepování brusných segmentů, jejich přehřívání a ucpávání pórů podkladu.

Naše stroje:

Festool RG 80 E SZ Plus

Festool RG 80 E SZ Plus

Festool RENOFIX RG 130 E

Festool RENOFIX RG 130 E

Festool sanační frézka RG 150 E-PLUS RENOFIX

Festool sanační frézka RG 150 E-PLUS RENOFIX

Průmyslový vysavač Nilfisk 115

Nilfisk ATTIX 115 průmyslový vysavač

Chemické kotvení

Možnosti aplikace technologie - chemické kotvení

Možnosti aplikace

Chemické kotvení

Chemické kotvení je používáno především pro kotvení do betonu, železobetonu, zdiva, děrovaného zdiva a kameniva. Chemické kotvení používáme všude tam, kde jsou nároky na vysokou únosnost v železobetonu s trhlinami od tahu nebo ohybu.
Chemické kotvení provádíme kvalitními chemickými kotvami Hilti, Kotvením je dosahováno vysoké hodnoty únosnosti ve všech jmenovaných materiálech.

Chemické kotvení je především používáno ke vlepování výztuží a kotevních šroubů. Mohou být používány i velké průměry. Technologie je vhodná i pro hladké otvory vrtané diamantem. Je dosahována optimální doba tuhnutí a tvrdnutí i při vyšších teplotách. Technologii chemické kotvení je možné aplikovat při teplotách od -5°C. Kotvy mohou být vlepovány i do vlhkého betonu
U tohoto systému kotvení nedochází k přenosu žádných rozpínacích sil tak jak tomu bývá u mechanických kotev a to umožňuje rozmístění kotev blízko u sebe a u krajů podkladového materiálu. Kotvy jsou chemicky odolné, odolné proti vibracím, mají dobrou odolnost proti korozi a požáru.

Certifikát ke stažení zde.

Protipožární ucpávky a těsnění
Protipožární ucpávky a těsnění

Protipožární ucpávky a těsnění

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budov pro jednotlivé instalace vyžadují použit protipožární ucpávky a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením.

Klasifikace požární odolnosti

Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů Hilti pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů. Tím protipožární ucpávky a těsnění minimalizují tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Protipožární ucpávky a těsnění brání rovněž rychlému šíření požáru uvnitř budov přes požárně dělící konstrukce (stěny, stropy) a spáry.

Vzhledem k zajištění požární odolnosti podle kritérií E celistvosti a i tepelné izolace ve všech kritických místech v těchto konstrukcích (tím je určena doba, během níž si stavební hmoty udržují schopnosti bránit průniku ohně a plní svou funkci v konstrukcích).

Zemní práce minibagrem

Zemní práce minibagrem

Práce bouracím kladivem. Demolice podlah, schodů, starých základů-to vše v omezeném prostoru.

Výkopové práce minibagrem Kubota a přemisťování sypkých materiálů pásovým dumperem Cormidi. Stroje jsou díky malým rozměrům a relativně nízké hmotnosti vhodné na zemní práce kolem domu,Výkopy podlah uvnitř budov, v zahradách, loukách a pod. Nemají kabinu, takže mohou pracovat i v místech, kam se jiná mechanizace nedostane. Zhotovuji přípojky (voda, plyn, elektro, kanalizace), základy drobných budov, plotů, dláždění, vytěžení podlah budov včetně vývozu. Navážení štěrku, hlíny, čištění vodních toků, drenáže, přemisťování zeminy, skrývky, vrtání děr pro sloupky a mnohé další zemní práce. Lžíce výkopové 20,30,40,50,60 Svahovací 80 cm. Zemní vrták o průměru 20,30 cm. Dumper má nosnost 800 kg a projede 85 cm širokou brankou. Bagr projede dveřmi 85 cm.

Strojně hlazené betonové podlahy

Materiál používaný ke zhotovení průmyslových podlah:

 • Normované betonové směsy s pevnostní třídou minimálně C20/25 a více
 • Kamenivo frakce 8/16, 16/22

Minimální tloušťka podlahy je 120 mm

Strojně hlazené betonové podlahy

Realizujeme průmyslové strojně hlazené betonové podlahy.

Průmyslové strojně hlazené betonové podlahy – využití:

 • průmyslové, výrobní a skladové haly
 • autoservisy
 • podzemní garáže
 • garáže pro osobní automobily
 • dílny, zahradní domky
 • základy pod stroje ve výrobních halách

Průmyslové betonové podlahy jsou vyztuženy rozptýlenou drátkovou armaturou, nebo Kari sítěmi. Povrchové zušlechtění průmyslových podlah provádíme speciálními vsypy s různými druhy plniv dle požadavku zákazníka s přihlédnutím na budoucí provozní nároky. Průmyslové podlahy standardně realizujeme v základním světle šedém (přírodním) barevném provedení s použitím vsypu. Pro zpomalení odpařování záměsné vody z betonu a vytvrzení finálního povrchu průmyslové podlahy, naše firma používá nejčastěji nástřik na bázi syntetických pryskyřic. Jako poslední krok pro zdárné dokončení průmyslové podlahy a předání zákazníkovi k užívání je řezání smršťovacích spár, které se poté vyplní pružným PVC klínovým profilem. Díky užitným vlastnostem a povrchové odolnosti je betonová strojně hlazená podlaha, nejrozšířenější podlahová konstrukce splňující ty nejnáročnější kritéria co se týče pevnosti, odolnosti, rovnosti a především užitné hodnoty v poměru k ceně, a to nejen v průmyslu.

Strojně hlazené betonové podlahy
Strojně hlazené betonové podlahy
Strojně hlazené betonové podlahy
Strojně hlazené betonové podlahy
Těsnění prostupů

Těsnění prostupů

Souběžně s jádrovým vrtáním provádíme těsnění ocelového potrubí metodou Taylor - Seal, která umožňuje dokonalé a pružné utěsnění potrubí pro všechna média. Přednosti Taylor - Seal proti jiným způsobům těsnění-temování, zazdívání, byly ověřeny mnohaletým používáním. Montáž je rychlá a pohodlná. Je sestaveno z jednotlivých prvků, spojených korozi odolnými šrouby, které stahují kovové přítlačné desky.

Prvky, vyrobené ze speciální pryže, jsou odolné vůči stárnutí, vodě, světlu a vzduchu i vůči danému chemickému zatížení a ropným látkám.

Materiály a lepidla pro zesilování konstrukcí a zpevňování zdiva

Jako základní materiál pro zesilování konstrukcí je používán železobeton, tlačené zóny železobetonu, prostý beton a přírodní tvrdý kámen. K lepení těchto materiálů používáme kvalitní lepidla jako epoxidová pryskyřice, polymercement a vinil urethan.

Zesilování konstrukcí

Helikální výztuž

Zesilování se týká starších stavebních objektů, kde probíhá rekonstrukce, změna užívání, zvyšují se nebo mění požadavky na únosnost, prostorovou tuhost či „pouze“ kvalitativní kondici stavebních konstrukcí a objektů. V projekční fázi se řeší zesílení stávajících jednotlivých konstrukčních prvků. Jednou z metod je dodatečné vlepení nerezové helikální vysokopevnostní výztuže do tixotropní kotevní vysokopevnostní malty – tmelu, do připravených vrtů a drážek v daném konstrukčním prvku.

Systém dodatečné helikální výztuže umožňuje účinně a efektivně dodatečně aktivovat při přenášení zatížení nové výztužné ocelové profily. Umožňuje zesílit konstrukce v oblasti zatížení tahovými silami, ale také se používá ke kotvení či fixaci dvou separovaných částí konstrukčních prvků.

VÝHODY SYSTÉMU HELIKÁLNÍCH VÝZTUŽÍ (HV):

 • Bez dalších povrchových úprav, možné minimální krytí, nelimituje rozměry drážky.
 • Minimalizuje zásahy do konstrukce při současné extrémní únosnosti.
 • HV je dobře ohýbatelná a tvarovatelná přesně dle průběhu připravených drážek a vrtů.
 • Do jedné drážky lze umístit i více prutů současně a zvýšit tak účinnost výztuhy.
 • Kotevní maltu pro HV lze aplikovat ve všech běžných zděných i betonových konstrukcích.
 • Vysoká soudržnost výztuže a malty je zajištěna helikálním šroubovitým tvarem závitu prutu.
 • Kotevní malta pro HV zcela vyplňuje drážky vrtu a zamezuje nežádoucí sedání a stékání malty.
 • Při tuhnutí a tvrdnutí se kotevní malta pro HV nesmršťuje a nárůst pevnosti je rychlý.

VLASTNOSTI A VÝHODY ZESILOVÁNÍ POMOCÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE

 • použitá nerezová výztuž nemá nároky na krytí, nelimituje rozměr drážky a vrtu, protože je subtilní
 • výztuž je vysokopevnostní, pro daný účel vyvinuta ve velmi subtilních průměrech, systém eliminuje při vysoké účinnosti zásah do konstrukce na minimum, drážky i vrty jsou velmi malé
 • výztuž je tvarovatelná, ohýbatelná přímo v pozici dle průběhu drážek a vrtů, nabízí vysokou variabilitu průběhu a tvaru vyztužení
 • díky subtilnosti výztuže lze do jedné drážky či vrtu vlepit více profilů současně a zvýšit procento vyztužení
 • velmi dobrá přídržnost kotevní malty k běžně požívaným stavebním materiálům umožňuje kvalitní aplikovatelnost do zděných i betonových konstrukcí obecně
 • soudržnost dvou systémových komponentů, výztuže a malty, je zajištěna helikálním – šroubovitým tvarem výztuže s hlubokým závitem a vysokou pevností kotevní malty
 • tixotropnost a lepivost čerstvé kotevní malty umožňuje úplné vyplnění drážek a vrtů i v pozici nad hlavou, bez nežádoucího efektu stékání či sedání
 • kotevní malta se při tuhnutí, tvrdnutí nesmršťuje, má rychlý nárust pevnosti
 • kotevní malta je dobře aplikovatelná při vysokých i nízkých teplotách, u novějších typů je možná úprava množství záměsové vody pro konkrétní teplotní podmínky, neaplikuje se pod teplotou +5 °C
 • systém má nejmenší možné účinné kotevní délky
 • systém je při aplikaci nenáročný na mechanizaci
 • disponuje rychlým nárůstem pevností, již po 7 dnech má 50 % výsledné pevnosti
 • je prakticky jednoduchý, ale náročný na přesnost, důslednost a kvalitu práce

Zesilování konstrukcí

Používáme dvě metody zesilování konstrukcí:
 • uhlíkové lamely
 • helikální výztuž

Uhlíkové lamely

Technologie vlepování uhlíkových lamel a tkanin byly speciálně ke konstrukčnímu posilování staveb (zejména betonových a železobetonových). Aplikace uhlíkových materiálů vytváří řešení jak zesílit podlahy, stěny, nosníky, sloupy a jiné stavební prvky, které jsou narušené chátráním, dodatečným zatížením nebo nadbytečným průhybem. Potřeba navýšení kapacity zatížení může vzniknout z důvodu poničení stavebních prvků, konstrukcí nebo v důsledku projektových chyb, změn v navrhovaných předpisech nebo v důsledku změny použití. Častou aplikací je náhrada ocelových konstrukcí v rámci vyřezávání dodatečných otvorů do stěn a podlah.

Uhlíkové lamely

Příklad použití technologie zesilování konstrukcí:

 • Dodatečné vlepování výztuže do opěrných stěn
 • Napojování stropních desek
 • Zajištění dodatečného přesahu výztuže
 • Spřažení železobetonových konstrukcí
 • Upevnění ocelových konstrukcí a profilů, přístřešků, zábradlí, konzol, fasád, dřevěných konstrukcí, protihlukových bariér i svodidel
 • Vyrovnání povrchu - odstranění nerovností

Mezi hlavní přednosti kompozitních materiálů patří:

 • antikorozní vlastnosti;
 • nízká hmotnost;
 • vysoká pevnost v tahu;
 • dobrá únavová odolnost;
 • výhodný poměr tuhosti materiálu vzhledem k vlastní hmotnosti;
 • odolnost proti poškození;
 • lehká manipulace a doprava.

Vhodným použitím kompozitních materiálů při zesilování metodou externě lepené výztuže lze dosáhnout například:

 • snížení průhybů (zvýšení tuhosti);
 • limitace vzniku trhlin (zvýšení trvanlivosti a použitelnosti);
 • zvýšení zatížitelnosti konstrukce;
 • zvýšení hodnoty kritického zatížení (zvýšení bezpečnosti konstrukce).

Naši partneři

Kontaktujte nás

Sídlo firmy najdete v městě BLATNÁ, s pobočkami v městech TÁBOR a PLZEŇ.

Pokud máte jakékoliv dotazy, popř. by jste od nás rádi dostali nezávaznou nabídku, využijte formulář,
nebo ostatní kontakty, které naleznete níže.

Kontaktujte nás

Prosíme vložte jméno.
Prosíme vložte emailovou adresu.
Napište text zprávy

Petr Šleis

sleis.p@gmail.com

+420 725 585 652